Sergio Schaart

View my Facebook profile Follow me on Twitter Let's Mewe! View my gab profile Instagram View my LastFM playlist View my LinkedIn profile

SERGIO'S VIDEO CHOICE:


videochoice thumbnail

Klangstof – Death09

Op de vlucht vanwege de liefde

Oekraïne is op papier een homovriendelijk land op het gebied van wetgeving. Dit land was één van de eerste voormalige Oostbloklanden waar homorechten werden verankerd in de wetgeving. Helaas blijkt de praktijk een stuk weerbarstiger. Oekraïne is namelijk alles behalve veilig voor homoseksuelen of überhaupt LGBT’ers (Lesbian, Gay, Bi, Transgender). In deze coverstory een profiel van Roman Zuiev, een priester uit Oekraïne die voor zijn geaardheid uitkwam.

Roman is geboren in Oekraïne. Hij groeide op in een conservatief gezin waar de bijbel een grote rol speelde. In de omgeving waar Roman opgroeide is er weinig ruimte voor homo-tolerantie. Sterker nog, homoseksualiteit werd zwaar veroordeeld.

Op een zeker moment kwam Roman door middel van wetenschappelijke stukken steeds meer tot het inzicht dat zoiets als homoseksualiteit niets te maken heeft met slechte mensen, maar des te meer met iets geheel natuurlijks. Dit stond haaks op de strenge bijbelse opvoeding van thuis, en dit gegeven maakte dat Roman de bijbel ging lezen in zijn eentje, zonder dat de kerk daartussen zat.

Bij het lezen van de bijbel blijkt nergens te staan dat God mensen uitsluit, en al helemaal geen LGBT’ers, aldus Roman. God heeft alle mensen geschapen, ook LGBT’ers. God kan dus onmogelijk homofoob zijn. Religie in zijn pure vorm is iets wat niet bestaat, want religies zijn veelal opgezet door mensen die ook fouten kunnen maken. Respect is essentieel ook als het om andere religies of andersdenkenden gaat. Omdat Roman priester is draagt hij zijn mening ook uit.

“I love God, but I hate religion.”

Je zou denken dat een verhaal over liefde en acceptatie vooral wordt gewaardeerd, maar helaas is niet iedereen het daar mee eens. Religieuze leiders zeggen gezinswaarden erg belangrijk te vinden en sluiten om deze reden homo’s uit, maar is uitsluiting wel een gezinswaarde?

Orthodoxe christenen in Oekraïne zijn zelfs overgegaan op geweld. Zo werd het huis van Roman en de kerk waar hij naartoe ging, in brand gestoken, en werd hem het leven steeds meer onmogelijk gemaakt in Oekraïne. In mei 2012 vraagt Roman politiek asiel aan in Nederland. Van tijd tot tijd geeft hij interviews voor binnen- en buitenlandse media, zoals bijvoorbeeld RTL Nieuws.

Inmiddels heeft Roman een permanente verblijfsvergunning in Nederland (updated).<<